arrow
arrow
Циклене на паркет с професионални машини

Аклиматизация и поставяне на паркет

Най-голямо влияние оказва основата, върху която се поставя дървения под. Вторият елемент е влагата, чиито коректни стойности ще гарантират един стабилен под. Ако поставите вашият паркет във влажни помещения, то със сигурност той ще се надуе и краищата на дървото ще се деформират. Правилото гласи, че за да се получи стабилен и качествен под, то при полагането му влажността на помещението и на дървения материал трябва да е приблизително със стойността на средногодишната.

Планиране на височините-различните видове подови настилки изискват различни височини за поставяне.  Предварително се съобразете с последващо монтиране на вратите и преходите.

Аклиматизация на паркета.

Аклиматизацията е процесът, при които оставяте паркетът да изравни своята влажност  с тази на помещението в което ще бъде поставен. Дървото е като гъба – приема и отдава влага постоянно под влиянието на климатичните условия. Има няколко варианта при които може да се избегне деформацията на дървото. Стойностите на влага в домът ви трябва да се приближават до тези при които е сушен паркетът и помещенията в които е съхраняван от търговеца. Това обаче е неприложимо при някой от екзотичните видове паркет поради начинът им на производство и продължителността на транспортиране. Използвайте методът на залепване с качествено лепило. Как да извършим самата аклиматизация? Престояването на паркета 14 дни в помещението където ще се нарежда, Както препоръчват повечето търговци, няма да реши проблема напълно. По-сигурно е да се разпръсне материала в цялото помещение, за да изложите повърхностите на циркулацията на въздуха. Времето за престояване е сложна функция между влажността на дървото, влажността на помещението и неговата специфична вентилация. За целта е хубаво да бъде измерена влажността на паркета, на пода и на въздуха за да се постигне най-добра аклиматизация на вашия под.

Copyright © Циклене на паркет София • услуги All Rights reserve web дизаин от rte1.org