arrow
arrow
Циклене на паркет с професионални машини

Видове дървесина за производство на паркет

1. Дъб

У нас се срещат следните дъбови видове – цер, благун, зимен дъб, летен дъб и други. Беловината е тясна с жълтиникав цвят.  Дървесината е кръгопореста. Съсъхва и набъбва умерено.

2. Цер

Церът е широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, която прониква дълбоко в земята.  Кората му е много характерна, сиво-черна на цвят и дълбоко и грубо напукана.  Подобно на останалите видове дъбове се развива най-добре върху дълбоките и плодородни почви. Дървесината му е твърда и тежка. Тя е сравнително нетрайна и има характерна неприятна миризма. В България церът расте до 1200 м надморска височина и най-често навлиза в състава на смесени широколистни гори. Дървесината оставена на открито  се разрушава бързо, но поставена във вода и влажна земя е много трайна и пригодна за дървени постройки върху влажни терени. Цепи се неправилно.

3. Бук

От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Буковата дървесина е червеникаво бяла. Сега – след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение.  У нас се срещат два вида: обикновен бук и източен бук.

4. Ясен

У нас растат три вида ясен – обикновен (планински), мъждрян и полски (лонгозки).  Дървесината има жълтеникаво – бял до червеникаво-бял цвят. Дървесината на ясена се използва  също и за изработване на дръжки за различни инструменти.  Стволът му е прав, покрит с гладка жълтеникава или сивожълта кора.

Copyright © Циклене на паркет София • услуги All Rights reserve web дизаин от rte1.org