arrow
arrow
Циклене на паркет с професионални машини

Видове дървесина за производство на паркет

sl (6)Дъб: В миналото дъбът е бил един от най-разпространените у нас дървесни видове, но поради хищническото отношение към него сега площта на горите е значително намаляла.  Засега у нас най-ценни високостъблени гори се намират в Странджа и Източна Стара планина. В България растат и образуват насаждения следните дъбови видове: цер, благун , зимен дъб , летен дъб и др.  Има дъбови дървета с възраст над 1000 години и с големи размери.  Съсъхва и набъбва умерено, много лесно се цепи и се подава на байцване.

Ясен: У нас растат три вида ясен – обикновен , мъждрян и полски или лонгозки. Планинският ясен достига височина 35-40 м и възраст 250 години.  Мъждрянът е висок храст или ниско дърво и достига 7-8 м, а рядко до 15 м височина.  Ясеновата дървесина намира широко приложение поради своите качества – голяма якост, твърдост и еластичност.

Бук: От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение и заема повече от половината площ на високостъблените широколистни гори, главно склоновете на Стара планина, Средна гора, Беласица, Осогово и по-малко в Пирин, Рила, Родопите и Странджа.  На възраст букът достига до 200-300 години.  Буковата дървесина в сурово  състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й.  По тази причина преди буковата дървесина се смяташе за некачествена и имаше ограничена употреба.  Пропарената букова дървесина добива много хубав светлочервен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира.

Орех: Той расте навсякъде у нас и предпочита сухи, каменливи, варовити, песъчливи и дълбоки почви.  Към 60-80-годишна възраст достига 15-20 м височина.  Стъблото му става много дебело, но неправилно, поради което дървесината му е с много красива текстура.  Тя се цепи доста лесно, твърда е, финовлажнеста, добре се огъва, свива се умерено, добре се обработва и много добре изглажда, байцва и полира.

Copyright © Циклене на паркет София • услуги All Rights reserve web дизаин от rte1.org