Всички цени са ориентировъчни и в много редки случай търпят корекция на място.

Цените са с включени материали.

Цените са за квадратури над 15 м2.

Минимална цена за труд- 120 лв.

Оглед на място 20 лв..